De informatie op de website https://mediacooks.nl (de “Service”) is alleen voor algemene informatie.

Mediacooks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

Mediacooks is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, directe, indirecte, gevolgschade of incidentele schade of enige schade, of het nu gaat om een contract, nalatigheid of andere schending die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van de Service Of de inhoud van de dienst. Mediacooks behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service te geven.

Mediacooks garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Laatst bijgewerkt: 10 juli, 2017